අපි ගැන

Professional API වෙල්හෙඩ් උපකරණ සපයන්න

Jiangsu Hongxun Oil Equipment Co., Ltd යනු චීනයේ ප්‍රමුඛ වෘත්තීය ඔයිල්ෆීල්ඩ් උපකරණ සැපයුම්කරුවෙකි, ළිං පාලනය සහ හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණ පිළිබඳ වසර 18 ක පළපුරුද්දක් ඇත.අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන API 6A, API 16A, API 16C සහ API 16D මගින් අනුමත කර ඇත.අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදනවලට ඇතුළත් වන්නේ: cyclone desander, wellhead, casing head&hanger, tubing head&hanger, cameron FC/FLS/FLS-R කපාට, මඩ ගේට්ටු කපාට, චෝක්ස්, LT ප්ලග් කපාටය, ප්‍රවාහ යකඩ, පැටව් සන්ධි, ලිහිසිකාරකය, BOPs, සහ BOP පාලන ඒකකය , හුස්ම හිරකර මරා දමන්න, මඩ බහුකාර්ය, ආදිය.